Studera till jurist

Om du funderar på att studera juridik och bli jurist, så har du många möjligheter i arbetslivet senare. Om du blir jurist så kommer du bland annat att jobba med att lösa juridiska problem, tolkar lagar och avtal. Det finns många olika områden att jobba inom och det både inom den offentliga och privata sektorn. Du kan arbeta inom statlig förvaltning, privata företag, kommuner, landsting eller intresseorganisationer.

Som jurist kan du bland annat jobba inom:

 • bank
 • försäkringsbolag
 • fastighetsförvaltning
 • handel
 • industri
 • vård
 • utbildning
 • forskning
 • FN
 • EU
 • Europarådet
 • andra internationella organisationer

Vad jobbar en jurist med?

I juristens arbete så ingår det en hel del. Bland annat ska man samla in, läsa och bearbeta juridiskt material. Det handlar då bland annat om lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut. Det för att hitta de rättsregler och tillämpningar som behövs för att lösa problemet.

I yrket så ingår det även att kunna förhandla och företräda en uppdragsgivare. Ofta då avtal eller kontrakt ska tecknas. Som jurist kan du företräda en privatperson, organisation eller en folkgrupp.

Att vara rådgivande är också en vanligt förekommande arbetsuppgift. Det kan till exempel gälla avtal eller tvister. Vill du veta mer om vad en jurist kan göra, så läs en blogg om juridik.

Utbildning till jurist

För att bli jurist så krävs det en del studier. Du juristexamen kan läsa Juristprogrammet som ges vid universitet och högskolor. Den är på 4,5 år och ger dig en

Det finns även andra juridiska utbildningsprogram kan omfatta heltidsstudier på minst tre år, som då ger dig en kandidatexamen samt att du kan fortsätta på avancerad nivå ytterligare två år för en masterexamen.

Andra juristyrken

Det finns flera olika yrkesvägar du kan ta som jurist. Du kan läsa vidare och bli advokat. Advokater jobbar bland annat med försvar i rättegångar, samt med brottmål, affärsjuridik och så vidare. För att du ska få kalla dig advokat krävs att du är medlem i Sveriges Advokatsamfund. För att bli medlem så måste du uppfylla dessa krav:

 • att du är bosatt i ett EES-land
 • har svensk juristexamen eller motsvarande utbildning från ett EES-land
 • gjort tre års praktik som jurist med goda omdömen
 • genomgått en advokatexamen
1 Sep 2020