Ta studenten

I slutet av varje vårtermin är det så att elever som slutar årskurs 3 på gymnasiet tar studenten. Men vad innebär det egentligen? Studenten kan ses som ett avslut på gymnasietiden, men även som en övergång till vidare studier, vuxenlivet eller arbetslivet. Att ta studenten behöver inte innebära att eleven tar en gymnasieexamen. Alla har nämligen rätt att ta studenten även om man inte klarat av alla sina kurser. Det är vanligt att man vid studenten har på sig en studentmössa samt studentkläder. Att beställa studentmössa Stockholm kan göras på nätet. Efter utspring och åk på studentflak är det vanligt med att ha en studentmottagning med familj och vänner.

Vad krävs för att få en gymnasieexamen?

När det gäller gymnasieexamen så kan de delas in i yrkesexamen och högskoleförberedande examen. Gemensamma krav för en gymnasiexamen är minst 2250 godkända gymnasiepoäng på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Man måste även ha godkända betyg i ämnena svenska (eller svenska som andraspråk) 1, engelska 5 och matematik 1 samt i sitt gymnasiearbete (vanligen förkortning GA).

När det är yrkesexamen måste man även ha minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena. En elev som har en yrkesexamen och har läst kurser i svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6, med godkända betyg, har grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Högskoleförberedande examen innebär att eleven även måste ha godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 2 och 3 samt engelska 6. En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

16 Nov 2020