Viktigt med ergonomi i skolan

I skolan är det viktigt att det finns ergonomiska lösningar för både elever och lärare. Det finns ofta en hel del anpassade möbler som är bra att satsa på. Sådana kan du hitta hos Cadiform. Klassrummet är en viktig arbetsplats. Genom att satsa på ergonomiska möbler blir klassrummet en positiv arbetsmiljö med lärande och personlig utveckling i centrum. Det är ju så att hur den fysiska miljön ter sig i klassrummet, det påverkar inlärningen. Det gäller att kunna ha bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som är flexibel och skapar variation för att få en ökad trivsel. Skolan är inte bara lärarens arbetsplats, det är även elevernas. Dock är det allt för ofta som de inte får arbeta vid möbler som är anpassade efter dem.

Viktigt med anpassade möbler

Det är lika viktigt för läraren som för alla elever att arbeta vid möbler som är rätt anpassade. Det gäller att ha rätt kombination av bord och stol, så att man kan sitta bra. Det bästa alternativet är att satsa på bord som går att höja och sänka samt även stolar med samma funktion. En ergonmisk arbetsställning är viktigt att ha, oavsett om man är lärare eller elev. Så något som alla skolor bör satsa på är just detta och det redan i förskolan och sedan uppåt. Det ökar trivseln för alla, att ha rätt miljö i klassrummet och det på alla olika sätt. 

23 Sep 2022