Heta jobb

 

Det finns en benämning för arbeten där man kan förvänta sig hög värme och/eller gnistor. De kallas heta arbeten och kräver utbildning och kompetensbevis. Det är inte någon universitetskurs som tar en massa tid, utan snarare som ett par seminarier man deltar i utanför arbetstimmarna. Eldupphör erbjuder kurser för heta arbeten i Skåne och kursen spännar över en 6,5 timme lång utbildningsdag och det känner jag till eftersom jag själv har deltagit. Det är en väldigt liten tidsinvestering för att utöka sin kompetens och sin vidga sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Ju fler certifikat man har, desto mer eftertraktad blir man att anställa. Så är det ju. Jag tyckte att kursen var otorligt rolig och givande och vill varmt (haha) rekommendera den.

Flera intressanta kurser

Eldupphör är en privat organisation som arrangerar massor av intressanta och viktiga kurser, förutom till exempel då kursen för heta arbeten. Man kan lära sig HLR, brandskydd och utrymningssäkerhet, med mera. Jag har inte själv deltagit i Eldupphörs HLR-kurs, men jag har gått sådana kurser vid två tidigare tillfällen och anser att det borde vara obligatoriskt på alla skolor och arbetsplatser. HLR och Första Hjälpen borde vara allmänkunskap.

Kunskap är makt

Ju mer man kan desto fler möjligheter öppnar sig för en. Desto fler alternativ får man i arbetslivet såväl som privat. Det är inte en slump att uttrycket "kunskap är makt" använts så flitigt i alla år, för det är just så det är. Tillskansa dig makt genom utbildning - vilken som helst.

24 Nov 2017