Hur blir man elektriker?

Är det så att du har funderingar över att bli elektriker? Att du vill arbeta som elektriker? Då kan du redan på gymnasiet utbilda dig till just detta yrke. Du kan gå en utbildning till att bli elektrikerpå gymnasiets El- och energiprogrammet, inriktning elteknik. När du klarat av det, så ska du efter det gå som lärling och det hos ett elföretag. Det är först efter en godkänd utbildning och avslutad lärlingstid som Elbranschens centrala yrkesnämnd kan utförda ett certifikat som visar att du har fullgjort din utbildning. Det går även att bli elektriker via Yrkeshögskolan.

El- och energiprogrammet, inriktning elteknik

På gymnasiet finns det en utbildning som heter El- och energiprogrammet, inriktning elteknik. Denna inriktning ger dig bland annat kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar så väl som i eldistributionsnät, larm och tv- och datanät. Du som väljer att gå denna utbildningen på gymnasiet får då öva dig i att utföra olika typer av praktiska elinstallationer i bostäder och i industrin. Du får även lära dig mer om inbrottslarm och brandlarm så väl som att du får lära dig att bygga ett lokalt datanät, hur man läser och skapar ritningar och scheman samt hur man felsöker.

Utbildningen ger dig även fördjupade teoretiska kunskaper samt att den förbereder dig för att kunna arbeta självständigt.

Vad pluggar man?

Bland de ämnen du läser på denna utbildning finns ellära, elektroteknik, styrteknik och installationsteknik. Inom dessa kurser ingår det även att göra en del eräkningar vid laborationer. Det gäller därmed att ha goda kunskaper inom matematik. Tredje året på utbildningen så får du fördjupa dig i kurser så som installationer inom datanät, styrsystem och säkerhetssystem.

Många gånger så är manualer och instruktioner ofta på engelska så goda språkkunskaper är också mycket bra att ha.

Under tiden du går din utbildning så kommer du få göra praktik ute på arbetsplatser, det kallas för APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Efter du har klarat av gymnasieutbildningen så är du ehörig till yrkeshögskolan men kan också börja jobba direkt om du vill det. Genom dina individuella val har du möjlighet att få högskolebehörighet direkt på programmet.

Bland yrken du kan jobba med efter utbildningen så har du dessa:

  • installationselektriker
  • hisstekniker
  • hissmontör
  • eltekniker
  • kontaktledningsmontör
  • larmtekniker
26 Jun 2020