Livräddning på schemat

Visste ni att det idag ingår i undervisningen i idrott och hälsa att lära sig att rädda liv? Det visste faktiskt inte jag förrän jag såg en artikel i tidningen om att det ser väldigt olika ut på olika skolor hur man gör för att utbilda barnen. Det är förlagt till högstadiet, årskurs 7 till 9 i grundskolan, och tanken är att alla skolungdomar ska lära sig utföra konstgjord andning och kompressioner. Det ingår också att lära sig att använda en hjärtstartare. Och det är ju jättebra! Men då krävs det ju att alla skolor tar detta på allvar och ser till att alla får samma slags utbildning. 

Varför skiljer det sig då?

Nu är ju jag ingen professor och sitter inte inne med alla svaren, men jag har en hjärna och kan klura ut en del saker på egen hand. Det är dock mina egna tankar så grunda dig en uppfattning på egen hand. Jag tror det handlar om okunskap, och ibland lathet hos lärare. Det är inte lätt att lära ut HLR om man själv inte har kunskapen. Det borde finnas avtal med olika utbildare som ser till att åka till skolorna i Sverige och lära barnen på rätt sätt. Då kan man varje år ha en uppföljning sen, så att de får fräscha upp sina kunskaper. Att använda externa utbildare gör också att lärarna slipper pressen, de måste inte själva vara experter. Så tror jag i alla fall, men om det är sant vet jag inte. 

9 Feb 2019