Lär dig ta backup

En backup är något som de flesta har behov av. Särskilt behov av ett backupsystem är de som driver organisationer eller av andra orsaker lagrar kritisk data i sina hårddiskar. Skulle datorn eller systemen krascha och man saknar en backup, då är de för alltid förlorade! De flesta idag har någon form av backup på sin infrastruktur och för sina viktiga filer och data, men det är först nu, med CronicBackup som du kan få ett backupsystem som är optimalt. CronicBackup möter alla de höga krav som finns i vårt samhälle idag, med avancerade IT-miljöer.

CronicBackup hos återförsäljare

Du kan införskaffa CronicBackup, hos flera återförsäljare runt omkring i landet. Komplettera gärna din backup med bra virusprogram samt spamfilter.

CronicBackup ett bra system

CronicBackupsystemet är:

  • Användarvänligt
  • Effektivit
  • Har en finess som är svår att mäta med andra
  • Trygg

Med CronicBackup får du ett backupkoncept som är intelligent. Denna nya generationens backuplösning är optimal och dessutom är den lättanvänd, den är flexibel och den är 100% pålitlig. Du kan lagra all viktig data med CronicBackup! Andra backupsystem gör att du måste välja vilken data du vill skydda, men med detta backupsystem så skyddar du precis allt. Du kan alltså lagra hur stor volym data som helst och skydda precis så mycket som du behöver.

Vägledning för kommuner

Datainspektionen kan kommuner få en pdf med vägledning när det kommer till personuppgifter och förvaltning. Bland annat vad som gäller när det kommer till personuppgiftslagen och hur det är med e-förvaltning. Dessutom vägledning och vad man ska tänka på när det gäller elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem samt hur man ska använda sig av olika elektroniska tjänster. Se till att läsa igenom denna om du vill veta mer om detta.

20 Mar 2015