Vill du bli jurist?

Funderar du på vad du ska bli? Som tur är, och det måste man ändå säga, finns det många valmöjligheter, och ju bättre betyg som du har från gymnasiet, desto fler valmöjligheter har du. När man väljer utbildning är det ju viktigt att man utgår från det som är lätt för en själv och vad man gillar. Är man en social person och gillar att prata med människor kanske man ska bli säljare. Gillar man barn, ska man bli förskollärare och så vidare. Tjejer och killar tenderar att välja samma yrken utifrån sitt kön, vilket är synd. Det behövs ju män i förskola och skola och det behövs tjejer bland brandmän och ingenjörer. Här tänkte jag ta upp ett yrke som behöver fler människor med ett gott hjärta, och det är bland advokater och jurister.

Jurister tjänar bra

Varför ska man bli jurist? Ja det finns olika anledningar till det. Dels tjänar jurister bra. Beroende på vilken inriktning man väljer, blir lönen satt utifrån det. Bir du advokat inom privat sektor, tjänar du mer än som biträde inom någon rätt i Sverige. Enligt bloggen www.juridiken.org, som har kollat uppgifterna med SACO (Svenska Akademikers Central Organisation) tjänar en nyutexaminerad jurist 28 500 kronor, före skatt, i månaden, tio år senare tjänar hen cirka 41 500 och ytterligare tio år senare 52 500. Arbetet blir väldigt olika beroende vilken inriktning du väljer. Man kan göra en notarietjänst på någon domstol, och sedan bli domare, eller åklagare. Du kan jobba som advokat inom brott, eller som affärsjurist och arbetar på företag med lag och avtal. Det är i vilket fall ett mycket variationsrikt arbete.

Detta kan du jobba med

  • Privat sektor. Här kan du arbeta som jurist, på försäkringsbolag, på bank, finansbolag och då arbeta som expert och med utredningar, elelr för oliak intresseorganisationer, då har du hand om lag och avtal, eller föra lagliga processer för företaget.
  • Advokatbyrå. På en advokatbyrå kan du arbeta som juristbiträde till en början och arbeta för att hjälpa människor och företag. Antingen inom familjerätt, brottmål eller affärsrätt.
  • Rättsväsendet. För att kunna jobba inom rättsväsendet måste du ta en juristexamen och svenskt medborgarskap. Efter att du gjort notarietjänstgöring kan du sedan arbeta som domare, åklagare eller kronofogde.
  • Forskare. Det finns många som gjort en karriär inom rättsforskning. Då forskar du och skriver olika avhandlingar och rapporter. En sådan känd jurist är Leif G.W. Persson
  • Inom offentlig sektor. Det finns många som är jurister och arbtera på till exempel Skatteverket, FÖrsäkringskassan, Migrationsverket och så vidare.
  • Internationellt arbete. Många svenska jurister arbetar utomlands, inom FN eller stora internationella organisationer.

Mycket att välja mellan

Väljer du att bli jurist, kan du välja mellan många intressanta inriktningar, som du ser. Lycka till!

5 Oct 2017